معراج نیوز

پایگاه خبری معراج نیوز

اینجا صاحب هر کار خیری حضرت زهرا(س) است

مرکز نیکوکاری ریحانه النبی، خیریه ای مردم نهاد است که برای حمایت از نیازمندان از دل یک خانواده شکل گرفت و حالا در کنار فعالیت های خیرخواهانه خود برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد هم تلاش می کند.

 به گزارش معراج نیوز، مرکز نیکوکاری ریحانه النبی خیریه ای است که ابتدا به صورت فامیلی تشکیل شد. مدیر خیریه درباره شکل گیری این مرکز نیکوکاری می گوید: خیریه ریحانه النبی سال ۱۳۹۰ به صورت فامیلی تشکیل شد. به این شکل که اعضاء فامیل دور هم جمع شده و مبلغی را ماهانه برای کمک به نیازمندان محله شان می پرداختند، با مبالغ جمع آوری شده سبدهای ارزاق و داروی بیماران نیازمند محله تامین می شد. وی می افزاید: این خیریه کم کم گسترش پیدا کرد و نیکوکاران  بسیاری از نقاط مختلف برای حمایت از نیازمندان از مرکز نیکوکاری ریحانه النبی حمایت کردند.

مرکز نیکوکاری ریجانه النبی بیش از یک سال است که ثبت شده و به صورت رسمی فعالیت خود را زیر نظر کمیته امداد امام خمینی(ره) ادامه می دهد. مدیر خیریه با اشاره به این موضوع بیان می کند: اعضاء خیریه در سال ۱۴۰۰ نام ریحانه النبی را برای آن انتخاب کردند و با شعار اینجا صاحب هر کار خیری حضرت زهرا(س) است، فعالیت خیرخواهانه خود را گسترش دادند.

 با توجه به فعالیتهای خیرخواهانه و گسترده مرکز نیکوکاری ریحانه النبی، این خیریه در سال ۱۴۰۲ به ثبت کمیته امداد امام خمینی(ره) رسید.

مدیر مرکز نیکوکاری ریحانه النبی در پایان با اشاره به فعالیت های این خیریه خاطر نشان می‌کند: مددجویان بسیاری عضو خیریه هستند که توسط معتمدین محله و هیئت امناء مساجد محله به مرکز معرفی شده اند. توزیع سبد ارزاق، تهیه دارو و هزینه درمان بیماران نیازمند، کمک هزینه تحصیل دانش آموزان نیازمند و کمک هزینه ازدواج و جهیزیه برای زوج های نیازمند همچنین آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تنها بخشی از فعالیت های خیرخواهانه این مرکز به شمار می‌رود.

کد خبر : ۱۴۰۳۰۲۱۶.۰۱